Rekuperator spiralny

Czy wiesz, że:

Współczesne budynki – w pełni izolowane oraz zabezpieczone przed wpływem warunków zewnętrznych – nie są w stanie, jak ich „starsi przodkowie”, same oddychać. Do „życia” potrzebują efektywnej i ekonomicznej wentylacji.

Najbardziej wydajnym rozwiązaniem, zapewniającym optymalną wentylację, połączoną z odzyskiem ciepła jest produkt firmy Bartosz: spiralny wymiennik ciepła typu powietrze – powietrze (rekuperator spiralny). Urządzenie to jest montowane przez autoryzowanego instalatora – firmę airhouse.

Rekuperator spiralny firmy Bartosz pozwala domom „oddychać” bez tracenia energii.

Rekuperator spiralny firmy Bartosz

Rekuperator spiralny firmy Bartosz
Fot. firma Bartosz

Urządzenie firmy jest wykonane z folii aluminiowej oraz blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie i ukształtowanej na kształt walca. Wymiennik jest podzielony na dwie niezależne od siebie przestrzenie –  powietrza nawiewanego oraz powietrza wywiewanego. Obie części są od siebie szczelnie oddzielone. Rozwiązanie to umożliwia odzyskiwanie blisko całego ciepła (od 85%) z powietrza usuwanego, bez mieszania go z powietrzem nawiewanym.

Schemat działania wymiennika spiralno-przeciwprądowego firmy Bartosz Rys. firma Bartosz

Schemat działania wymiennika spiralno-przeciwprądowego firmy Bartosz
Rys. firma Bartosz

Spiralna konstrukcja rekuperatora oraz rozwiązanie dystrybucji powodują, że powietrze przepływa w nim po okręgu, przeciwprądowo oraz częściowo krzyżowo – tym samym powierzchnia wymiany ciepła jest bardzo duża.

Rozwiązanie takie pozwala na znaczące oszczędności energii, która musi być wydatkowana (w podobnych urządzeniach innych firm) na ogrzanie bądź schłodzenie powietrza.

Przekrój przez rekuperator spiralny firmy Bartosz Fot. firma Bartosz

Przekrój przez rekuperator spiralny firmy Bartosz
Fot. firma Bartosz

Rekuperator posiada sprawność od 85%. Oznacza to, że z jego pomocą można odzyskać blisko całe ciepło (od 85%) usuwane z powietrzem z domu. Nie jest ono marnowane, a „pracuje” nad ogrzaniem powietrza do niego dostarczanego. W okresie zimowym rekuperator spiralny pozwala – bez dodatkowego dogrzewania powietrza – na wprowadzenie do domu świeżego, o temperaturze niewiele niższej od domowej. Nie ma konieczności zakupu dodatkowej nagrzewnicy wstępnej (na wlocie powietrza) i systemów odmrażania, wymaganych w innych tego typu urządzeniach (np. o konstrukcji krzyżowej).

Co oznacza w praktyce sprawność urządzenia na poziomie od 85%?

Rekuperator spiralny firmy Bartosz wykorzystuje prawie całe ciepło (od 85%) odprowadzanego na zewnątrz powietrza do ogrzania wprowadzanego.

Oznacza to, że jeśli powietrze w budynku ma ok. 22C, to świeże powietrze wwiewane do pomieszczeń (przy temperaturze zewnętrznej -18C), ogrzane powietrzem usuwanym będzie mieć ok. 18-20C. Tym samy rekuperator firmy Bartosz pozwoli na wykorzystanie prawie całego (od 85%) ciepła usuwanego z budynku do ogrzania powietrza do niego dostarczanego.

Efekt ten będzie uzyskany bez konieczności wyposażenia instalacji do wentylacji w dodatkową nagrzewnicę oraz systemy antyzamarzeniowe, jak w przypadku produktów innych firm. Szczegóły pracy rekuperatora spiralnego ilustruje poniższy rysunek.

Schemat rozkładu temperatur w budynku wentylowanym z pomocą rekuperatora spiralnego firmy Bartosz Rys. firma Bartosz

Schemat rozkładu temperatur w budynku wentylowanym z pomocą rekuperatora spiralnego firmy Bartosz
Rys. firma Bartosz

Rekuperator spiralny firmy Bartosz pozwala na poczynienie znaczących oszczędności środków, które w przypadku konkurencji muszą być inwestowane w nagrzewnice i systemy antyzamarzaniowe oraz w prąd służący do ich ciągłej pracy. Bez nich urządzenia innych firm nie są w stanie funkcjonować w trudnych warunkach zimowych. A takie coraz częściej zdarzają się w naszej strefie klimatycznej.

W praktyce systemy antyzamarzaniowe – stosowane w produktach innych firm – powodują wstrzymanie pracy wentylatora nawiewnego do czasu odmrożenia wymiennika. Ciepłe powietrze z wnętrza budynku jest wykorzystywane do rozmrożenia wymiennika – a tym samym nie do ogrzewania powietrza dostarczanego.

Rekuperator spiralny firmy Bartosz z osprzętem Fot. firma Bartosz

Rekuperator spiralny firmy Bartosz z osprzętem
Fot. firma Bartosz

Zestawiając dane o odzysku ciepła rekuperatora spiralnego firmy Bartosz z konkurencyjnymi rozwiązaniami warto pamiętać o sposobie podawania danych nt. sprawności. Powszechną praktyką jest przedstawianie w materiałach promocyjnych danych nt. sprawności, otrzymywanych w warunkach pomiarów laboratoryjnych (bez dodatkowych obciążeń i strat mocy, wynikających z konieczności transportu powietrza na znaczne odległości). Wyniki badań uzyskiwane są często w sztucznych warunkach b.d. wilgotności powietrza lub przy nieproporcjonalnie ustawionych obrotach wentylatora. Tym samym ich wyniki nie pokrywają się z rzeczywistymi parametrami pracy w warunkach naturalnych.

W przypadku rekuperatora spiralnego firmy Bartosz podawane są faktyczne dane o sprawności – od 85% – odnoszące się do pracy w warunkach rzeczywistych – domowych.

Podstawowymi zaletami spiralnego rekuperatora firmy Bartosz, oprócz odzysku ciepła na poziomie od 85% są:

  • odporność na szronienie – nawet w skrajnych, zimowych temperaturach, sięgających 30 stopni Celsjusza urządzenie nie zamarza. Nie wymaga więc zakupu dodatkowej nagrzewnicy oraz systemów antyzamarzaniowych, tak jak produkty innych firm
  • szczelność na poziomie 99,9% – najwyższa wśród urządzeń tego typu – zapewniająca odprowadzanie zużytego powietrza z pomieszczeń, bez ryzyka wymieszania się ze świeżym powietrzem do niego dostarczanym
  • sterowanie automatyczne – pozwalające na dostosowanie intensywności pracy rekuperatora do potrzeb domowników oraz na bezobsługową pracę wentylacji. Raz zaprogramowana automatyka przypomni o sobie tylko w momencie, gdy zalecana jest (przez producenta) wymiana filtrów – czyli raz na pół roku.

 

Porównanie ekonomicznych zalet rekuperatora spiralnego firmy Bartosz prezentuje poniższa tabela:

porownanie

Ze względu na możliwość odzysku prawie całego (od 85%) ciepła spiralny rekuperator firm Bartosz cechują bardzo niskie – w porównaniu do produktów innych firm – koszty użytkowania.

Interesującym rozwiązaniem dla osób poszukujących dodatkowych oszczędności w zakresie rekuperacji są zestawy wentylacyjne firmy Bartosz z wentylatorami na prąd stały (EC). Urządzenia te charakteryzują się:

  • prawie dwukrotnie niższym poborem energii elektrycznej
  • cichszą pracą wentylatorów
  • płynną regulacją pracy wentylatorów.

Rekuperacja przyczynia również się do minimalizacji negatywnego działania klimatyzacji na nasze zdrowie. Zwiększa również wydajność klimatyzacji, bez konieczności pracy klimatyzatora na pełną moc. Schłodzone w jednym pomieszczeniu powietrze przy usuwaniu z budynku, powoduje (z pomocą rekuperatora) obniżenie temperatury powietrza do niego wprowadzanego.

Rekuperacja uśrednia temperatury w całym domu,  pomimo iż klimatyzator zamontowany jest tylko w jednym pomieszczeniu.

Rekuperatory firmy Bartosz posiadają również możliwość zainstalowania obejście wymiennika ciepła (bypassu). Umożliwia ona ustawienie bezpośredniego zasysanie powietrza z zewnątrz i dostarczenie do pomieszczeń (po przefiltrowaniu), bez przechodzenia przez rekuperator. W okresie letnim – dzięki obejściu – instalacja pracuje jako wentylator.

Obejście wymiennika powoduje dostarczanie do pomieszczeń ochłodzonego w nocy powietrza. W dzień powietrze o obniżonej temperaturze jest wykorzystywane do ochładzania dostarczanego z zewnątrz.

Wentylacja i rekuperacja: