Rekuperacja
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Czy wiesz, że:


Nowoczesne, energooszczędne domy są jak komory – zamknięte oraz bardzo szczelne – nieprzepuszczające powietrza. By stworzyć w nich warunki do życia konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej – zapewniającej budynkom możliwość oddychania. Podstawowym zadaniem wentylacji mechanicznej jest dystrybucja optymalnej ilości świeżego powietrza do budynku i usuwania powietrza zanieczyszczonego. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej użytkownik ma możliwość regulowania ilości powietrza dostarczanego do pomieszczeń bez względu na warunki atmosferyczne. Niewątpliwą zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość zastosowania odzysku ciepła, co znacznie obniża koszty ogrzewania i poprawia jakość powietrza we wnętrzach mieszkalnych.

Wybierając system napowietrzania warto wybrać rozwiązanie optymalne, zarówno pod względem kosztów, oszczędności energii, jak również rzeczywistej wydajności.

Rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wentylacji, wykorzystującego zjawisko rekuperacja (łac. recuperatio) – czyli odzyskiwania ciepła z pomocą wymienników ciepła, w celu jego dalszego wykorzystania.

W praktyce rekuperator służy do ogrzewania świeżego powietrza nawiewanego do budynku, przez powietrze z niego usuwane. Urządzenia te są również wykorzystywane do regulowanie przepływu powietrza w pomieszczeniach oraz stabilizacja w nich dobowej temperatury

Jakie cechy powinien posiadać rekuperator?

Wysoka wydajność – parametr ten określa optymalną ilość powietrza wydmuchiwaną z rekuperatora przy określonym ciśnieniu.

Niskie zużycie prądu – wentylatory stałoprądowe zużywają zdecydowanie mniej energii aniżeli wentylatory zmiennoprądowe.

Wymiennik ciepła gwarantujący wysoki odzysk ciepła – krzyżowy, przeciwprądowy lub obrotowy. Wymienniki różnią się nie tylko konstrukcją, ale także materiałem, z jakiego zostały wykonane. Najwyższą efektywność odzysku ciepła uzyskują wymienniki przeciwprądowe, ponieważ w takim układzie powietrze wywiewane najdłużej przepływa obok nawiewanego. Dłuższy czas poświęcony na ogrzanie zimnego powietrza wpływa na wyższą efektywność odzysku.

Możliwość rozbudowy i bogata automatyka – im bardziej rozbudowana automatyka, tym mniejsze zaangażowanie użytkownika w pracę systemu wentylacyjnego.

Trwała obudowa – solidna, ergonomiczna i dobrze izolowana obudowa pozwala uzyskać najwyższą wydajność cieplną, a także zredukować hałas.

System przeciwzamrożeniowy – typową cechą wymiany ciepła w wymienniku jest wykraplanie się wilgoci. Rezygnacja z układu przeciwzamrożeniowego napływającego do wymiennika zimne powietrze, poskutkowałaby zamarzaniem wilgoci. Co za tym idzie, wymiennik mógłby stać się niedrożny, a nawet ulec uszkodzeniu..

Wśród różnych urządzeń służących do wentylacji z odzyskiem ciepła szczególną uwagę zwraca jedno z nich: rekuperator spiralny, czyli specjalny rodzaj rekuperatora, w którym ogrzewanie powietrza chłodnego przez ciepłe odbywa się w wyniku jego spiralnego, przeciwprądowego (z przeciwnych kierunków) przepływu.

Rozwiązane to zapewnia najwyższą – rzeczywistą wydajność na poziomie od 85%, czyli możliwość odzyskania prawie całego wyprowadzanego (w wyniku pracy wentylacji) z budynku ciepła i wykorzystania go do ogrzania powietrza do pomieszczeń dostarczanego. Dzięki temu możliwe jest znaczące obniżenia kosztów użytkowania oraz stworzenia optymalnych warunków do życia w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przykładem rekuperatora spiralnego jest urządzenie firmy Bartosz.

 1. Oferta dla firm
 2. Oferta dla domu
Airhouse jest licencjonowanym instalatorem rekuperatorów spiralnych firmy Bartosz. Misją  firmy jest dostarczanie Klientom pakietu usług, pozwalających na wyposażenie biur, hoteli, restauracji oraz innych obiektów w profesjonalną, oszczędną instalację do wentylacji z odzyskiem ciepła. Kompleksowa oferta airhouse dla firm obejmuje:
 1. doradztwo - w zakresie prawidłowego zaprojektowania i wyboru systemu do wentylacji z odzyskiem ciepła
 2. projektowanie – wykonanie koncepcji systemu rekuperacji, obejmującego: bilans powietrza wentylowanego, dobór kanałów oraz materiałów wentylacyjnych, naszkicowanie układu wentylacyjnego, opis techniczny a także wycenę
 3. wykonawstwo – montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 4. serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
 5. pomiar przepływów – firma airhouse, jako jedna z nielicznych świadczy unikatową usługę pomiaru przepływu powietrza w pomieszczeniach z zainstalowanym systemem wentylacji.  Pozwala ona na precyzyjne określenie, czy ilość powietrza dostarczanego oraz usuwanego są właściwe dla danego obiektu.
W przypadku zainteresowana ofertą firmy airhouse prosimy o skorzystanie z Formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny.
Airhouse jest licencjonowanym instalatorem rekuperatorów spiralnych firmy Bartosz. Misją firmy jest dostarczanie Klientom pakietu usług, pozwalających na wyposażenie domów w profesjonalną oraz oszczędną instalację do wentylacji z odzyskiem ciepła. Kompleksowa oferta firmy airhouse dla domu obejmuje:
 1. doradztwo - w zakresie prawidłowego zaprojektowania i wyboru systemu do wentylacji z odzyskiem ciepła
 2. projektowanie – wykonanie koncepcji systemu rekuperacji, obejmującego: bilans powietrza wentylowanego, dobór kanałów oraz materiałów wentylacyjnych, naszkicowanie układu wentylacyjnego, opis techniczny, a także wycenę
 3. serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
 4. wykonawstwo – montaż systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła
 5. pomiar przepływów – firma airhouse, jako jedna z nielicznych świadczy unikatową usługę pomiaru przepływu powietrza w pomieszczeniach z zainstalowanym systemem wentylacji. Pozwala ona na precyzyjne określenie, czy ilość powietrza dostarczanego oraz usuwanego są właściwe dla danego obiektu.
W przypadku zainteresowana ofertą firmy airhouse prosimy o skorzystanie z Formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego.

Wentylacja i rekuperacja: