Powietrzne i wodne
pompy ciepła

Czy wiesz, że:

hp_bottom

Pompy ciepła oferowane przez naszą firmę zapewniając bezobsługową i cichą pracę przez wiele lat. Różnorodne warianty wykonania pomp ciepła umożliwiają ich zastosowanie w każdym budynku. Urządzenia mogą współpracować z kolektorami słonecznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy oraz zasobników. To dobre rozwiązanie dla osób, które cenią sobie oszczędności i szukają kompleksowych rozwiązań na lata. Wybierając nasze pompy, mogą mieć Państwo pewność, że koszty inwestycji bardzo szybko się zwrócą.

Jak działają pompy ciepła?

Pompy ciepła konwertują energię z naturalnych źródeł ciepła – ziemi, wody oraz powietrza – w ogrzewanie wnętrz i ciepłej wody użytkowej. To jedna z najbardziej ekologicznych metod na zapewnienie wysokiego komfortu cieplnego w mieszkaniu. Rodzajów dolnych źródeł, z których korzystają urządzenia, jest sporo. Zaliczamy do nich m.in.

  • pobieranie ciepła z powietrza nadmuchiwanego na wymiennik ciepła przy pomocy wentylatora;
  • krążącą mieszankę glikolu i wody (ciecz, która nie zamarza) w rurowym poziomym wymienniku ciepła zakopanym na głębokości 1,5 m pod trawnikiem;
  • rurowy wymiennik ciepła zasadzony w odwiercie wykonanym na głębokości kilkudziesięciu metrów;
  • rurowy wymiennik umieszczony na dnie zbiornika wodnego;
  • pobieranie wody z ujęcia podziemnego i spuszczenie wody do studni zrzutowej, kiedy ciepło zostanie od niej odebrane;
  • pobieranie wody ze zbiornika lub rzeki, a następnie spuszczanie jej w innym miejscu;

Rodzaje pomp ciepła

W zależności od sposobu pobierania i oddawania ciepła oferujemy następujące rodzaje pomp ciepła:

  • powietrze-powietrze: ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu przez pobór powietrza atmosferycznego;
  • powietrze-woda: chłodzenie powietrza i ogrzewanie wody w instalacji grzewczej lub ciepłej wody użytkowej. To najprostszy typ instalacji, ponieważ wymaga jedynie odpowiedniego ustawienia, podłączenia odbiornika ciepła oraz energii elektrycznej. Największą niedogodnością jest zmienna temperatura dolnego źródła ciepła, tj. powietrza.
  • glikol-woda: ciepło odbierane przez ciecz i oddawane do wody, która krąży w instalacji. Dolne źródło ciepła może zostać wykonane na dwa sposoby – jako kolektor poziomy lub pionowe sondy. W pierwszym modelu przewody z płynem odbierającym ciepło od gruntu są układne poniżej strefy przemarzania gruntu. Powierzchnia zajmowana przez kolektor gruntowy jest w dużej mierze zależna od wydajności cieplnej oraz rodzaju gruntu, na jakim umiejscowiony jest kolektor gruntowy.
  • woda-woda: ciepło odbierane bezpośrednio z wody czerpanej ze zbiornika wodnego. Wymaga już bardziej skomplikowanej instalacji złożonej ze studni zasilającej i studni zrzutowej. Minimalna wydajność studni powinna być dopasowana do mocy pompy ciepła. Zaletą takiego rozwiązania jest stała temperatura dolnego źródła, czyli wody.

Jeżeli poszukujemy pompy, która byłaby jedynym źródłem ogrzewania, warto zastanowić się nad instalacją pompy typu glikol-woda lub woda-woda. Co ciekawe, każda pompa pierwszego typu (po uzupełnieniu o zestaw osprzętu) może być eksploatowana jako pompa woda-woda. W układzie monowalentnym nie istnieje przymus dokładania tzw. szczytowego źródła ciepła. Co więcej, odpowiednio dobrana pompa zapewnia pokrycie całego zapotrzebowania cieplnego w domowych pomieszczeniach. Jeżeli zaś moc pompy jest mniejsza od mocy obliczeniowej budynku, urządzenie może zostać doposażone w grzałkę elektryczną, tworząc instalację monoenergetyczną.

Wentylacja i rekuperacja: