FAQ

Czym jest rekuperacja

Rekuperacja to proces niezwykle często wykorzystywany w przemyśle metalurgicznym. Polega on na odzyskiwaniu energii termicznej gazów odpadkowych i spalin, którą następnie wykorzystuje się w dalszych procesach produkcyjnych.

Rekuperacja – jakie ma zastosowanie?
Urządzenia służące do przeprowadzania tego procesu nazywane są rekuperatorami. Rekuperacja może też być stosowana do odzyskiwania energii elektrycznej w pojazdach z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Pospolite trolejbusy i tramwaje napędzane są właśnie dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji silników elektrycznych bądź prądnicy. Powstająca podczas hamowania energia kinetyczna przetwarzana jest w elektryczną, która wędruje do sieci trakcyjnej (jak to jest w przypadku tramwajów) lub akumulatora (w samochodach z napędem hybrydowym). Rekuperacja jest zatem, jak widać, niezwykle pożytecznym procesem, pozwalającym ograniczyć pobór energii poprzez jej „regenerację”.

Wentylacja i rekuperacja: